Lauterbach-support for Processor-In-the-Loop (PIL) med Simulink

Vil du gjøre skikkelige enhetstester og systemtester på din hardware?

Med en Lauterbach kan du verifisere din Simulink-modell gjennom å kjøre den i target. Mange brukere kjører på denne måten regresjonstester som en del av sitt CI-miljø.

PIL-test er et kraftig verktøy som benyttes for tidlig å oppdage software-feil og konstruksjonsfeil allerede under enhetstesting. Gjennom å bruke PIL kan dere så tidlig som mulig verifisere deres software, og på den måten selvsagt øke kvaliteten og forkorte utviklingstiden. TRACE32 PIL finnes som en fullstendig integrert plugin for Simulink.

JTAG PIL

Please contact us for more information!

Don't wait, call us now!