Ny teknikk tester også sky-baserte IoT-system

Til testingssystemet SeqZap finnes det nå et nytt verktøy for å automatisere testing av web-applikasjoner og cloud-baserte IoT-system.

Ettersom stadig flere apparater blir koblet til internett og til ulike server/cloud-løsninger, finnes det et behov for å teste hele systemets funksjon. Gjennom å benytte SeqZap kan du skape testsekvenser for både det innbygde systemet, og for et web-grensesnitt eller en server.

web testing

I et system som på bildet kan testeren lage tester for å:

  • Simulere eksempelvis innkommende temperaturvariasjoner med et analogt utsignal
  • Verifisere at det innbygde systemet har registrert den nye temperaturen
  • Verifisere at server/cloud-delen har lest den nye verdien gjennom SQL eller REST
  • Verifisere at den nye temperaturen vises i web-applikasjonen.

Please contact us for more information!

Don't wait, call us now!