Testautomatisering på en enklere måte – SeqZap

Med det nye verktøyet SeqZap blir det mye lettere å sette opp et testmiljø for innbygde system. SeqZap krever ingen avansert programmering og kan teste samtlige I/O-funksjoner i et system.

Det vi ser er at verktøyet sparer mye tid ved å automatisere tester som kan integreres i ditt Jenkins/Hudson CI-miljø.

“It doesn’t take many minutes from an idea for a new test to having it automated in SeqZap. That’s really great.”

– Allan Juul Larsen, Research Engineer, Man Diesel & Turbo A/S.

Please contact us for more information!

Don't wait, call us now!